Wednesday, 26/02/2020 - 18:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Nhóm trẻ bà Đặng Thị Sáng

(THCS Võ Thị Sáu) Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/ TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 (các văn bản này gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Điều lệ trường Trung học);

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009, Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016, Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương về Sắp xếp lại bộ máy, gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021, việc triển khai thí điểm, chuyển trường THCS Lê Quý Đôn sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 451/SGDĐT-GDTrH ngày  07 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương  về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND TP. Hải Dương về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 cho các phường xã;

Xét Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao của trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Minh và Võ Thị Sáu;

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao các trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Bình Minh và THCS Võ Thị Sáu năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyển chọn học sinh có phẩm chất, năng lực, có kết quả học tập tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục chất lượng cao; phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cho TP. Hải Dương và tạo nguồn cho trường THPT chuyên Nguyễn Trãi;

2. Đảm bảo công khai, khách quan, công bằng và chính xác cho mọi đối tượng học sinh.

II. Nội dung

1. Chỉ tiêu, thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:

1.1. Chỉ tiêu tuyển học sinh chất lượng cao:

- Mỗi học sinh chỉ đăng ký 01 nguyện vọng và nộp hồ sơ vào lớp chất lượng cao của 1 trong 3 trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Minh, Võ Thị Sáu.

- Trường THCS Lê Quý Đôn:  4 lớp với 140 học sinh.

- Trường THCS Bình Minh:    4 lớp với 140 học sinh.

- Trường THCS Võ Thị Sáu:   2 lớp với   70 học sinh.

1.2. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ 7h00 ngày 15/6/2018 đến 17h00 ngày 16/6/2018.

2. Đối tượng dự tuyển:

2.1. Là học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2017-2018 tại các trường Tiểu học  thuộc TP Hải Dương, độ tuổi từ 11 đến 13;

2.2. Những học sinh được đánh giá hạnh kiểm thực hiện đầy đủ (đối với lớp 1); mức độ hoàn thành và phát triển năng lực, phẩm chất đánh giá: đạt (đối với lớp 2, 3); Tốt (đối với lớp 4, 5);

2.3. Có  điểm kiểm tra định kỳ đạt từ 9 trở lên đối với các lớp như sau:

- Cuối năm lớp 1: môn Toán và Tiếng Việt

- Học kỳ I và cuối năm: các môn Toán, Tiếng Việt lớp 2, 3; các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5.

- Tổng gồm 26 cơ số điểm

Riêng hồ sơ dự tuyển vào trường THCS Lê Quý Đôn, ngoài các điều kiện trên cần có thêm điều kiện sau:

- Tổng điểm: Đạt từ 240 điểm trở lên;

- Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương,  phụ huynh học sinh phải cam kết thực hiện việc đóng học phí theo quy định của các cấp có thẩm quyền.

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Phiếu dự tuyển (do nhà trường cấp);

3.2. Học bạ cấp Tiểu học (bản chính);

3.3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

3.4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (bản chính)

3.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (bản chính - nếu có).

4. Phương thức tuyển sinh :

4.1. Hình thức kiểm tra năng lực:

- Học sinh làm 01 bài kiểm tra năng lực gồm kiến thức 2 môn Toán và Tiếng Việt, thang điểm 20 trong đó Toán 10 điểm, Tiếng việt 10 điểm;

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận;

- Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề;

- Nội dung kiểm tra: thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4.2.  Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên được áp dụng cho các đối tượng theo các mức cụ thể sau:

 

TT

Đối tượng hưởng điểm ưu tiên

Điểm

1

Con liệt sỹ, con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

3.0

 

 

2

Con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 

 

2.0

 

 

3

Con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 61% đến 80%; con của người được cấp  Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

 

 

1.5

 

 

4

Con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 41% đến 60%; con của người được cấp  Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 61%.

 

 

1.0

5

Con thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 21% đến 40%;

0.5

6

Con cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại hải đảo (có xác nhận của đơn vị nơi bố hoặc mẹ đang công tác).

0.5

4.3 Điểm xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của bài kiểm tra năng lực và điểm ưu tiên (nếu có);

- Căn cứ chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu;

+ Trường hợp điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên theo thứ tự học sinh là Liên đội trưởng, Liên đội phó, Lớp trưởng năm học 2017-2018, điểm kiểm tra định kỳ môn Toán và Tiếng Việt các lớp 5, 4, 3, 2, 1.

+ Trường hợp vẫn bằng nhau, Hội đồng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện trong 5 năm học Tiểu học của học sinh để quyết định;

4.4.. Lịch tuyển sinh:

Ngày/tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Từ 15 đến 16/6/2018

 

16/6/2018

7 giờ 30

 

 

17 giờ 00

Trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Minh, Võ Thị Sáu nhận hồ sơ dự tuyển; lập hồ sơ tuyển sinh của trường;

Các Hội đồng tuyển sinh chốt danh sách tuyển sinh

18/6/2018

 

 

19/6/2018

15 giờ 00

 

 

15 giờ 30

 

 

Tổng hợp kết quả nhận hồ sơ và báo cáo tình hình tuyển sinh và danh sách theo mẫu về Phòng Giáo dục và Đào.

Công bố địa điểm kiểm tra, danh sách, số báo danh, phòng  đối với học sinh đăng ký vào lớp chất lượng cao tại các trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Minh, Võ Thị Sáu;

21/6/2018

7 giờ 30

14 giờ 00

Hội đồng ra đề làm việc;

Tổ chức kiểm tra năng lực học sinh;

Từ 22 đến 27/6/2018

7h30

 

Hội đồng chấm làm việc.

28/6/2018

7h00

Công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào các lớp chất lượng cao của các trường THCS Lê Quý Đôn, Bình Minh, Võ Thị Sáu;

Các trường trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển để phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh vào các lớp đại trà theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng phương án, trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền đầy đủ kế hoạch tuyển sinh chất lượng cao năm học 2018-2019.

- Đăng tải trên trang Website của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Tổ chức kiểm tra năng lực học sinh, trình Lãnh đạo thành phố phê duyệt kết quả.

- Công bố kết quả kiểm tra và danh sách trúng tuyển của học sinh đối với trường THCS Lê Quý Đôn và các lớp chất lượng cao của trường THCS Bình Minh, Võ Thị Sáu.

2. Nhà trường:

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Thành lập Tổ công tác tuyển sinh;

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh; lập hồ sơ tuyển sinh của trường (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo kết quả tổng hợp và nộp hồ sơ tuyển sinh về Hội đồng tuyển sinh (hồ sơ dự tuyển của học sinh, hồ sơ tuyển sinh của trường).

- Chịu trách nhiệm về kết quả hồ sơ tuyển sinh của học sinh.

Nhà trường không được thu bất kỳ loại lệ phí nào liên quan đến công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2018-2019, yêu cầu các trường triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết./.

 
  

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

(Đã ký)

Lê Thị Mỹ Phương

Nguồn: http://tphaiduong.haiduong.edu.vn/nhom_tin_tuc.aspx?loai=2&id=31334
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 02 : 26
Năm 2020 : 51