Friday, 02/12/2022 - 12:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH THCS Chơ Glong – Kông Chro – Gia Lai
Triệu tập thành phần tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023