Chủ nhật, 03/12/2023 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường PTDT Bán Trú  TH&THCS Đăk Kơ Ning
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÔNG CHRO

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS ĐĂK KƠ NING

                Số: 13/KH-PTDTBT ĐKN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Đăk Kơ Ning, ngày 03  tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 

Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Kông Chro… đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và các trường nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lươc phát triển của từng nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

          Kế hoạch phát triển nhà trường nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường PTDTBT TH&THCS Đăk Kơ Ning là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường Tiểu học  trên địa bàn xã Đăk Kơ Ning xây dựng ngành giáo dục Gia lai phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế.

A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

I. Bối cảnh bên ngoài

 1. Thời cơ

Đăk Kơ Ning là địa phương có truyền thống hiếu học. Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạch, tích cực.

Công tác xã hội hóa giáo dục của địa phương nói chung và nhà trường nói riêng đã đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là trong nội dung tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất trường học và xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Trường PTDTBT TH&THCS Đăk Kơ Ning luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ kịp thời về cơ chế, chính sách và con người của UBND huyện.

 1. Thách thức

Giai đoạn 2020 – 2025 là những năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Phụ huynh học sinh làm nông nghiệp nên việc chăm sóc và kết hợp giáo dục với nhà trường còn có hạn chế.

II. Bối cảnh bên trong

 1. Điểm mạnh

Hiện nay quy mô phát triển của nhà trường trong 5 năm tiếp theo khá ổn định, có từ 20 - 25 lớp học với 547 học sinh. Số lớp, số lượng học sinh/ lớp đảm bảo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Học sinh có phong trào học tập, rèn luyện tốt; nhiều học sinh có tố chất, các em rất hứng thú, say mê với những hoạt động phát triển tố chất, năng lực cá nhân như các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kĩ thuật, …..

Lãnh đạo nhà trường là những người tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tích cực học hỏi, luôn đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo và luôn khuyến khích, trân trọng sáng tạo của giáo viên. Lãnh đạo nhà trường đã truyền được cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo và tạo lập được bầu không khí làm việc thân thiện, tích cực trong đơn vị.

 Trong những năm gần đây, nhà trường đã đưa vào kế hoạch giáo dục của mình các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018 như: dạy kĩ nănng sống … và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Đây là điều kiện rất thuận lợi để nhà trường thực hiện triển khai thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 1. Điểm yếu

            Vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thật sự tâm huyết, ngại đổi mới, trình độ ứng dụng công nghệ vào giảng dạy còn hạn chế.

           Thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho giáo viên của trường không có nhiều mà khả năng tự học, tự bồi dưỡng của một bộ phận giáo viên còn yếu nên nếu không cải thiện được điều này thì việc thực hiện những đổi mới trong kế hoạch giáo dục sẽ gặp khó khăn, hiệu quả không cao.

         Trang thiết bị dạy học hiện đại chưa có nhiều, thiết bị âm thanh, nghe nhìn phục vụ các hoạt động ngoại khóa chưa đáp ứng được yêu cầu.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

I. Tầm nhìn

              Là một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng, nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên. Học sinh sẽ trở thành những cá nhân có tư duy độc lập, tham gia tích cực vào học tập, biết giải quyết vấn đề, hướng tới năng lực tự học.

II. Sứ mạng:

            Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực, năng động, sáng tạo để mỗi học sinh phát triển tối đa khả năng của bản thân. Giáo dục học sinh có thói quen và kĩ năng và ham thích đọc sách, có năng lực tự học, năng lực sáng tạo, có kỹ năng sống thích ứng với xã hội để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển và tự định hướng vươn lên trong tương lai.

III. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.  

– Tính trung thực 

– Tình đoàn kết  

–  Sự hợp tác

– Phong cách tự tin

– Lòng say mê sáng tạo.

– Tinh thần trách nhiệm 

–  Lòng nhân ái                 

C.  MỤC TIÊU, CÁC ƯU TIÊN

I. Mục tiêu chiến lược

 1. Quá trình giáo dục

Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Học sinh làm chủ được kiến thức của từng lớp học, bậc học, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống; xây dựng được những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt, đặc biệt chú trọng xây dựng thói quen đọc sách. Mỗi học sinh trở thành cá nhân có tư duy độc lập, có năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, có khả năng sáng tạo, luôn có khát vọng vươn lên.

Tiếp tục khẳng định nhà trường là địa chỉ tin cậy của gia đình và xã hội, học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tập trung xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, có đủ các điều kiện tốt nhất cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

 • Đảm bảo quy mô lớp học, sĩ số học sinh theo quy định .
 • Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
 • Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98% trở lên.
 • Tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.       
 1. Phát triển đội ngũ

Đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của trường đạt chuẩn Quốc gia . Cụ thể: Có giáo viên tổng phụ trách Đội chuyên trách; Nhân viên: 3 người; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn (đại học), quản lý nhà trường có trình độ đại học; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá  theo Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng loại khá và xuất sắc đạt 100%.

 1. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ

Đảm bảo đầy đủ các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đạt Chuẩn Quốc gia , Chuẩn Xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, ti vi, máy in, …giúp giáo viên ứng dụng vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chú trọng đầu tư các điều kiện giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giáo dục như website, các phần mềm phổ cập, kế toán, cơ sở dữ liệu,…

I. Các vấn đề ưu tiên

 1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 2. Rà soát đồ dùng, thiết bị dạy học, bổ sung kịp thời, đầy đủ để phục vụ giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 3. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy năng lực của học sinh, đổi mới đánh giá học sinh.
 4. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng đọc sách, làm nền tảng cho việc tự học của giáo viên và học sinh.
 5. Tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Phân quyền rõ ràng cho từng cấp quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để phát huy tinh thần trách nhiệm cũng như sự sáng tạo của mỗi cá nhân.                                                                                                                           

D. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến  năm 2030 là thực hiện đồng bộ 8 giải pháp:

 1. Thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện nội dung chương trình các môn học một cách linh hoạt, tăng thời lượng thực hành trong các tiết dạy. Đảm bảo dạy học tích hợp giáo dục các kĩ năng sống cho học sinh.

– Tổ chức thao giảng chuyên đề, hội giảng, dự giờ để trao đổi góp ý rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Động viên, khuyến khích giáo viên học tập và bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học và kỹ năng công tác . Tạo một môi trường học tập tích cực, linh hoạt trong đội ngũ giáo viên.

– Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người, học thông qua trải nghiệm, học đi đôi với hành, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Chuyển đổi mạnh mẽ từ dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy phương pháp học tập là chủ yếu. Chuyển đổi mạnh mẽ từ dạy lý thuyết là chủ yếu sang dạy kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, và kỹ năng thực hành là chủ yếu. Giúp học sinh chuyển đổi từ thụ động chủ động, làm chủ bản thân trong học tập và kiểm tra.

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, khảo sát chất lượng, đảm bảo khách quan công bằng, ngăn ngừa tiêu cực trong kiểm tra.

 1. Chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chú trọng:

– Hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý và bồi dưỡng nâng chuẩn đội ngũ giáo viên giảng dạy hàng năm.

– Tăng cường các hình thức bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật các kiến thức cho giáo viên.

 1. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ.

– Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

– Tăng cường nghiên cứu khoa học cho giáo viên để bồi dưỡng khả năng sáng tạo về chuyên môn.

 1. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất.

– Xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

– Xây dựng mạng lưới thông tin quản lý, thông tin khoa học, công nghệ, thư viện và thư viện điện tử trong thời gian sớm nhất.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, khai thác có hiệu quả mạng internet và các phần mềm quản lý phục vụ cho công tác học tập của giáo viên và học sinh, điều hành của nhà trường.

– Tích cực xây dựng và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

 1. Làm tốt kiểm định chất lượng, đổi mới công tác thi đua và kiểm tra nội bộ giáo viên, kiểm tra chuyên đề giáo dục.

– Thực hiện tự đánh giá nhà trường theo nội dung kiểm định chất lượng trường tiểu học. Đăng kí kiểm định chất lượng với Sở GD&ĐT sau khi hoàn thành tự đánh giá.

– Xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể ngay đầu năm học. Tổ chức bình bầu dân chủ, đánh giá khách quan sự cố gắng và mức độ đảm bảo chất lượng của nhà trường và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối mỗi năm học.

- Gắn công tác đảm bảo chất lượng với công tác thi đua. Chuẩn bị minh chứng cho kiểm định chất lượng cũng đồng thời là chuẩn bị minh chứng cho đánh giá thi đua của từng cá nhân, từng tổ thi đua. Gắn công tác thi đua, đánh giá hiệu quả công tác với công tác chi thưởng nội bộ.

 1. Thực hiện xã hội hoá giáo dục để khai thác các nguồn lực.

-Thực hiện xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các nguồn thu hợp pháp. Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và các kế hoạch theo quy định hàng năm của đơn vị.

–  Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

 1. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

– Có chính sách tài chính hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học.

– Có chính sách hỗ trợ cán bộ, viên chức đi học nâng cao trình độ đặc biệt là chính sách hỗ trợ giáo viên học ngoại ngữ, tin học.

– Có chính sách hỗ trợ nhân viên thu nhập thấp.

– Đảm bảo phúc lợi của cán bộ viên chức không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước.

– Đầu tư hợp lý cho các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao của cán bộ viên chức.

 1. Đổi mới tổ chức và quản lý, đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, vai trò chỉ đạo của chính quyền, sự tham gia quản lý và động viên quần chúng của các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện dân chủ hoá trường học. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy vai trò trung tâm của học sinh, vai trò làm chủ của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo trong quản lý: Đổi mới công tác thi đua, công tác kế hoạch, xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác từng mặt.

Thực hiện Thông tư 36/2017/BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

Đ.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường, cơ quan chủ quản, Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

II. Tổ chức:

            Hội đồng trường chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai chiến lược. điều chỉnh chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

III. Lộ trình thực hiện chiến lược:

1. Giai đoạn 1: Năm học 2020 – 2022:

 • Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo
 • Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung.
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

– Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia, Chuẩn xanh – sạch – an toàn, Thư viện thân thiện, Kiểm định chất lượng giáo dục

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2022 – 2025:

Củng cố và giữ vững các danh hiệu đạt được.

E. CÁC BÊN LIÊN QUAN

 1. Đối với hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hàng năm, xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo bám sát chiến lược phát triển của nhà trường. Đánh giá thực hiện chiến lược trong từng năm học.
 2. Đối với phó hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất bổ sung những giải pháp để thực hiện chiến lược có hiệu quả.
 3. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai của hiệu trưởng trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
 4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.                                           

G. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

               Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030 của Trường PTDTBT TH&THCS Đăk Kơ Ning có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhà trường nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn. Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, là cơ sở cho các tổ chức và cá nhân trong nhà trường khi xây dựng kế hoạch hoạt động.

               Nhà trường kính đề nghị chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT quan tâm chỉ đạo và đầu tư. Các bậc phụ huynh học sinh phối kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

               Kế hoạch phát triển Trường PTDTBT TH&THCS Đăk Kơ Ning giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030 do Ban xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường thực hiện và thông qua. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG                           

PGD&ĐT (báo cáo)                                      

UBND xã (báo cáo)                                                                   

Ban đại diện CMHS (phối hợp)

Lưu VT

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 5
Năm 2023 : 618