TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS ĐĂK KƠ NING

   Địa chỉ:  Làng Nhang Lớn - xã Đăk Kơ Ning - huyện Kông Chro - tỉnh Gia Lai

Email:  lytutrong.dkn@gmail.com

Điện thoại: 0869546375

 

Trường PTDTBT TH&THCS Đăk Kơ Ning được thành lập từ năm học 2005-2006 trên cơ sở chia tách xã Sró và Yang Nam thành Xã Đăk Kơ Ning. Trường nằm cách trung tâm Huyện Kông Chro 18 km về hướng Đông Nam, Cách thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai khoảng 130 km về hướng Đông. Trường đóng chân trên địa bàn xã Đăk Kơ Ning thuộc xã vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có 7 làng vùng III (hiện nay đã sát nhập chỉ còn 4 thôn làng) các thôn làng nằm rải rác trên địa bàn xã. 

Toàn xã có : 2.817 nhân khẩu/588 hộ; hộ nghèo 152 hộ/804 khẩu, chiếm tỷ lệ: 27.24%; (Thống kê năm 2019)

Đa phần học sinh là người dân tộc Barnah, đại đa số nhận thức về việc học tập chưa cao; kinh tế gia đình của nhiều học sinh còn khó khăn, chủ yếu làm nông là chính; một số làng vẫn còn lối canh tác xa nhà nên hay ngủ lại ở rẫy do đó các em học sinh hay nghỉ học; mặc khác có hộ gia đình có con đã đủ tuổi đến trường nhưng phải phụ giúp cha mẹ để chăm em, lên nương rẫy để thu hoạch nông sản hoặc làm thuê, làm mướn để kiếm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình, khi đến mùa thu hoạch nông sản thì các em học sinh cấp THCS hầu như là lao động chính trong gia đình, chính vì vậy ảnh hưởng đến công tác giáo dục của nhà trường.

Nhà trường hiện có 01 Chi uỷ Chi bộ, 01 Tổ chức Công Đoàn, 01 Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 01 Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường từng bước đi vào ổn định.

Năm học 2019 - 2020 nhà trường biên chế 08 tổ chuyên môn (cấp Tiểu học 06 tổ, Cấp THCS 02 tổ), 01 tổ văn phòng và 01 tổ Quản lý học sinh bán trú.

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2019-2020:

          Toàn trường có : 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên:

    Trong đó: CBQL : 02

                     GV     : 33

                     NV     : 05 (Hợp đồng 02)

  Về tình hình học sinh:

    Tổng số: 520 hs/24 lớp. Hs nữ: 284. Dân tộc 510, Nữ dân tộc: 275;  Từ khối 1 đến khối 9.