Thứ tư, 18/05/2022 - 06:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM 2021-2022

 

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PA

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

Số:    /KH- PBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

                   Uar, ngày 06  tháng 6  năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022

          Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện KH số 314/KH-GDĐT ngày 11/6/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa  về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học  2021 – 2022.

Căn cứ vào thực tiễn địa phương xã Uar  và đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 – 2022 như sau

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1) Mục đích:

– Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

 Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2) Yêu cầu:

– Điều tra chính xác  trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

– Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

– Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

B. NỘI DUNG

I. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Năm học 2021 – 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 97 %  học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn.

II. Tuyến tuyển sinh:

 Là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường TH xã Uar (hoặc có HKTT tại xã Uar  nhưng đã hoàn thành chương trình tiểu học ở nơi khác).

III. Đối tượng:

– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh.

– Đã hoàn thành CTTH

– Độ tuổi xét tuyển: trẻ 11 – 13 tuổi (năm sinh 2007-2010) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường.

(Trường hợp học sinh có HKTT tại xã Uar  nhưng hoàn thành CTTH học ở nơi khác, học sinh ở nơi khác xin chuyển đến phải có giấy chuyển trường hợp lệ)

IV. Hồ sơ xét tuyển

+ Đơn xin dự xét tuyển (được in ra từ phần mềm).

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

+ Học bạ bản chính hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Giấy tờ chính sách, ưu tiên (nếu có).

+ Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ Sổ hộ khẩu (2 bản photo công chứng)

+ Thẻ BHYT (2 bản photo)

  1. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện: 

 Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký xét tuyển cho con qua hệ thống loa truyền thanh của xã; được đọc, xem tại cổng thông tin điện tử của trường từ ngày 20/6/2021.

2. Quy trình đăng ký: theo thông báo đính kèm

 Đối với học sinh hoàn thành CTTH tại các trường ngoài địa bàn xã Uar, CMHS mang hồ sơ trực tiếp tới nhà trường để đăng ký tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh (lưu ý hồ sơ phải có đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định)  .

V. Thời gian tuyển sinh:

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

* Đợt 1:

– Thời gian: ngày 20/7/2021- 30/07/2021 (Buổi sáng: từ 7h00 – 11h00)

– Địa điểm: Tại phòng Hội đồng Trường THCS Phan Bội Châu

– Thành phần:  Hội đồng tuyển sinh trường THCS Phan Bội Châu.

– Học sinh chuyển trường trong và ngoài huyện lấy giấy chuyển trường từ trường THCS tiếp nhận hồ sơ. Trường THCS ghi tên học sinh vào sổ chuyển đi của nhà trường. Những trường hợp chuyển trường ngoài huyện phải có giấy xác nhận của Phòng GD&ĐT.

* Đợt 2:

 

+ Từ ngày 02/8/2021 nhận và xét  hồ sơ bổ sung

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Tại phòng Hội đồng trường THCS Phan Bội Châu

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm:

1. Hội đồng tuyển sinh:

– Quản trị hệ thống mạng.

– Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký xét tuyển.

– Tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển theo các đối tượng.

– Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.

2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

2.1. Bà: Bùi Thị Na– Hiệu trưởng –  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường

– Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của  Phòng GD&ĐT Krông Pa.

– Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường.

– Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

– Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2021 – 2022 đúng quy định.

– Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

– Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2.2. Ông Phạm Huy Quân – CTCĐ - Phó CTHĐ

– Cùng chủ tịch xây dựng KH, tuyên truyền công tác tuyển sinh.

– Trực tiếp cùng các đ/c trong ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.

– Báo cáo cập nhật với chủ tịch về kết quả tuyển sinh. 

– Chỉ đạo  thư kí  nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh trước ngày PGD yêu cầu để chủ tịch hội đồng duyệt lại.

– Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

– Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

2.3. Thư ký và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

– Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh.

– Cùng đ/c Phó CTHĐ  tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 theo quy định.

– Chịu trách nhiệm tổng hợp  số học sinh đã tuyển để báo cáo, xếp hồ sơ đã tuyển theo  phân lớp.

– Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy tính, báo cáo đúng quy định.

– Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

II. Chế độ báo cáo:

– Các tổ công tác: Cuối mỗi ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình thực hiện tuyển sinh với HT để rút kinh nghiệm.

– Ngày 11/6/2021: Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình ký thành lập Hội đồng xét tuyển sinh tại phòng GD&ĐT.

– Ngày 15/6/2021: Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã, bảng tin trường, cổng TTĐT của nhà trường.

– Ngày 18/6/2021 trường nhận lại Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh và Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển năm 2021-2022.

– Ngày 8/7/2021: Nhà trường họp Ban tuyển sinh.

– Ngày 20/7/2021: Hội đồng xét tuyển làm việc.

– Ngày 02/8/2021: Nhận hồ sơ bổ sung.

– Ngày 15/8/2021 BC công tác tuyển sinh về PGD.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Phan Bội Châu năm học 2021 – 2022. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng-chủ tịch Hội đồng theo số điện thoại 0985 152 538 để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

BÙI THỊ NA

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 66
Năm 2022 : 1.937