Monday, 23/05/2022 - 14:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

SINH HOAT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10

Tài liệu đính kèm: Tải về

CHUYÊN ĐỀ:

“ DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP, LUYỆN TẬP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ ”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chư­ơng trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học, từ chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối ‘truyền thụ một chiều” sang dạy cách học ,cách rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,hứng thú, phát triển phẩm chất, năng lực cho người học; đồng thời phải coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Với sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định h­ướng phát triển năng lực người học. Tổ Anh văn – TD – Nhạc – Họa nói chung và nhóm bộ môn tiếng Anh nói riêng đã có kế hoạch cụ thể cho chuyên đề để tiếp cận việc dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS

Theo kế hoạch của tổ, nhóm tiếng Anh lên chuyên đề trong tháng 10 là “Dạy các tiết ôn tập, luyện tập theo hướng phát triển năng lực học sinh để nâng cao chất lượng đại trà.

II. NỘI DUNG

1. Thực trạng vấn đề:

Trong những năm qua ,cùng với sự phát triển chung của giáo dục phổ thông hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đã được quan tâm và thu được những kết quả trên các mặt:

- Đông đảo GV có nhận thức đúng đắn về đổi mới ph­ương pháp dạy học, nhiều GV đã vận dụng được các phươngpháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực trong dạy học, kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong hoạt động tổ chức dạy học được nâng cao,vận dụng được qui trình kiểm tra đánh giá mới. Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được việc đổi mới phương pháp ở trường THCS vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục là:

Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS chưa mang lại hiệu quả cao.Truyền thụ tri thức một chiều vẫn là phương pháp dạy học chủ đạo của nhiều GV. Số GV thường xuyên chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp các phương pháp dạy học cũng nh­ sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của HS còn chư­a nhiều. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lý thuyết. Việc rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giải quyết các tình huống cho HS thông qua vận dụng tri thức tổng hợp ch­a thực sự được quan tâm, việc ứng dụng công nghệ thông tin- Truyền thông, sử dụng các phương tiện dạy học chưa được thực hiện rộng rãi và hiệu quả trong các trường THCS.

Thực trạng trên đây dẫn đến hệ quả là nhiều HS còn thụ động trong việc học tập; khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế cuộc sống còn hạn chế.

2. Giải quyết vấn đề:

Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học .Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ­ưu nh­ược điểm và riêng.Vì vậy việc việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hinh thức tổ chức dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học

Việc đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực HS không chỉ chú ý tích cực hoá hoạt động trí tuệ của HS mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với tình huống cuộc sống, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn.Tăng cường việc học tập trong nhóm , đối mới quan hệ GV và HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội cho HS .

Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới phương pháp dạy học thuộc chương trình định hướng phát triển năng lực là:

- Phải phát huy tính tích cực tự giác,chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học(nh­ sử dụng SGK, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin...) trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư­ duy.

- Khi sử dụng bất kì một ph­ơng pháp nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc“HS tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức h­ớng dẫn của GV“

- Việc sử dụng PPDH gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học .Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tư­ợng và ĐK cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp như­ học cá nhân, học nhóm...

Sau khi nghiên cứu thực trạng và thảo luận các vấn đề về định h­ướng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS nhóm Tiếng Anh chúng tôi đã lựa chọn bài dạy thử nghiệm là bài: Language focus. E 9.

Nhóm chuyên môn đi sâu vào nghiên cứu bài dạy thống nhất dạng bài, mục tiêu, phương tiện, phương pháp; nội dung kiến thức và cách thức tổ chức tiết học như sau:

1/ Xác định dạng bài:

Dạng bài: ôn tập

2/ Xác định mục tiêu, phương tiện, phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức dạy học

A. Mục tiêu bài học:

- Về kiến thức: - HS được ôn tập củng cố các kiến thức đã học về câu hỏi đuôi, danh động từ

- Về kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức trên vào làm bài tập.

- Về duy: Rèn tư duy khái quát, tư duy logic.

- Về năng lực: Phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác .Trong đó chú trọng năng lực tự học, giải quyết vấn đề.

B. Phương tiện dạy học

- GV: Máy chiếu.

- HS: SGK, SBT, bảng nhóm

C. Phương pháp và nội dung

Trong phạm vi bài học này Gv đã phối hợp và vận dung các phương pháp dạy học tích cực vào đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực HS.

* PP dạy học của GV được thể hiện theo bốn đặc trưng cơ bản của PP dạy học mới. Đó là:

+ Với đặc tr­ưng thứ nhất : Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, từ đó giúp HS tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn

+ Đặc trư­ng thứ 2: Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác theo phương châm“tạo ĐK cho HS nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn“ .Lớp học trở thành môi tr­ờng giao tiếp thầy –trò và trò-trò nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân ,của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung. HS được tham gia các b­ớc bàn luận, nêu chính kiến và thống nhất, kết luận. Qua đó HS được phát triển năng lực thể hiện chính kiến , phát triển ngôn ngữ, giao tiếp và năng lực quản lí.

+ Đặc trư­ng thứ 3: Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi bài tập được phân loại theo định hướng năng lực gồm các loại bài tập: bài tập dạng trắc nghiệm, B T vận dụng,BT giải quyết vấn đề, BT gắn với bối cảnh,với các đặc điểm của BT có yêu cầu mức độ khác nhau, BT kết nối với kinh nghiệm sống,BT có những con đ­ờng và giải pháp khác nhau. Làm nh­ vậy HS được phát triển năng lực tự học, sáng tạo, năng lực khảng định bản thân.

Trong bài GV đã ra bài tập có kết nối với kinh nghiệm sống của HS Qua đó hình thành năng lực thích ứng với hoàn cảnh cho HS. Các nội dung này được thể hiện ở từng hoạt động như­ sau:

Hoạt động 1: ôn tập lý thuyết.

+B1: Xác định rõ cần đánh giá KT-KN gì từ HS ( thể hiện ở mục tiêu vừa nêu)

+B2: GV đã lựa chọn các hình thức đánh giá là phối hợp các hình thức đánh giá lớp học gồm : đánh giá thông qua HS làm bài kiểm tra, thông qua vấn đáp, HS tự đánh giá, thông qua quan sát lớp học.

+B3: GV Thu thập thông tin từ kết quả làm bài và chuẩn bị bài về nhà của HS, từ việc quan sát thái độ,tinh thần XD bài, từ kết quả trả lời các câu hỏi vấn đáp, kết quả tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS.

+B4: Sau khi thu thập thông tin GV đánh giá và quyết định những điều cần thay đổi và thực hiện.

+B5: Giải thích cho HS biết các em đã học được gì và sử dụng chúng như­ thế nào.

- ở các bước này GV đã thực hiện rất tốt thể hiện ở chỗ sau khi thu thông tin bằng nhiều hình thức: Kiểm tra sự chuẩn bị bài ôn tập ở nhà qua bản đồ tư duy, qua thuyết trình nội dung kiến thức cơ bản từ bản đồ t­ duy, qua việc vận dụng kiến thức làm bài tập trắc nghiệm, GV đã đánh giá và nhận xét cho các em biết các em đã nắm vững các kiến thức cơ bản . KT còn hổng, ch­ưa chắc là do đâu GVđ­a ra những yêu cầu cần thay đổi và thực hiện tiếp theo cho HS (yêu cầu HS học lại và nắm cho vững)

Như­ vậy HS đã được giúp đỡ, định hướng để học tập tốt hơn.Cách đánh giá này của GV đã tập trung vào việc quan sát và cải thiện việc học giúp cho chất lượng học tập của người học tốt hơn.Thông qua cách phối hợp các hình thức đánh giá ở hoạt động một gồm đánh giá giữa GV và HS giữa HS và HS , HS được củng cố nẵm vững chắc nội dung kiến thức cơ bản, kĩ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau đ­ợc thực hiện tốt qua đó phát triển năng lực tự học, hợp tác, năng lực đánh giá giữa ng­ời học với nhau,năng lực vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thức tiễn cho HS cũng đ­ợc nâng lên. GV thì so sánh được năng lực của HS đối với chuẩn kiến thức và kĩ năng để từ đó cải thiện kip thời hoạt đông dạy và hoạt động học ở các bài sau.

* Đối với hoạt động 2: Ôn các dạng bài tập cơ bản

Ngoài đánh giá lớp học theo 5 bước trên GV đã phối hợp với PP đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết.

Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm. Qua đó rèn năng sử dụng ngôn ngữ cho học sinh đồng thời học sinh có cơ hội đánh giá lẫn nhau.

Bài tập 3 dùng kĩ thuật khăn trải bàn GV xác định đây là hoạt động nhằm phát triển nhiều năng lực cho HS gồm năng lực hợp tác, quản lí, phát triển ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề , phát triển t­ duy sáng tạo do đó GV dùng hình thức đánh giá lớp học thông qua vấn đáp và thảo luận nhóm .Thông qua kiểm tra cách trình bày, diễn đạt, các cách làm khác nhau của từng nhóm, kết hợp với đánh giá của GV làm cho năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề của HS đ­ợc phát triển, HS thấy rõ mình có được kĩ năng nào tốt, ch­ưa tốt cần khắc phục và rút kinh nghiệm , đồng thời HS thấy rõ với việc thực hiện cùng một nhiệm vụ có thể có những cách giải quyết khác nhau như­ng cần chọn cách giải quyết hợp lí nhất, hiệu quả nhất.

- Trong bài GV còn đánh giá HS không chỉ đánh giá kết quả mà đã chú ý đến cả quá trình học tập. GV Đánh giá thành tích học tập của HS theo cả ch­ơng học GV đã chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp thông qua việc làm dạng bài tập tổng hợp.

III. KẾT LUẬN

Việc đổi mới PPDH theo định h­ướng phát triển năng lực của HS thực chất là: Chuyển từ: “dạy - học” sang “tổ chức dạy - học” . Thay đổi các thúi quen truyền thống về: Không gian lớp học, hình thức tổ chức, cấu trúc nội dung theo bài, mục, đối tượng, mục tiêu sử dụng đồ dùng, phân vai, phân nhiệm vụ, Kỹ thuật tương tác HS – GV; HS – HS, HS – môi trường học tập, Phân bổ thời lượng. Ở tiết dạy thể nghiệm đã thể hiện đ­ược một số điểm đổi mới trên nh­ư thay đổi các thói quen truyền thống về: Không gian lớp học, hình thức tổ chức dạy học. Khi Tổ chức các hoạt động học tập sử dụng các PPDH, kỹ thuật dạy học mới; phân nhiệm vụ “đúng người đúng việc” điều chỉnh kịp thời tương tác GV – HS; HS – HS; phát huy môi trường học tập ở gia đình. Ngoài ra GV đã phân loại dạng bài học. Mục tiêu bài học đã lựa chọn để bổ sung một số phẩm chất, năng lực vào bài.Thiết kế giáo án theo các hoạt động học của HS.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 230
Năm 2022 : 2.620