GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tập đoàn 3 - xã Chư Gu - Huyện Krông Pa

Email:  admin@vhv.vn

Điện thoại: 0869546366

 

1.Vị trí, chức năng nhà trường:

     Trường Trung học cơ sở  Lý Tự Trọng là bậc học nối tiếp bậc tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở của bậc phổ thông trung học nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho học sinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn nhà trường:

     -Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

     - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh theo quy định của pháp luật.

     - Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

     - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

     - Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

      - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

      - Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

     - Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc;

      -  Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, lao động, văn hóa thể thao phù hợp với học sinh THCS.

      - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 3. Tổ chức bộ máy của nhà trường:

 *Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: Phạm Công Trình

- Phó hiệu trưởng : Rcom Mới 

*Biên chế các tổ chức trong nhà trường:

      * Chi bộ Đảng:  Bí thư : Phạm Công Trình; ; Chi ủy viên:  Rcom H' Nghiơm; Tổng số đảng viên 14đ/c, chính thức 13 đ/c, dự bị 01 đ/c

      * Công Đoàn: Chủ Tịch : Rcom Mới; các ủy viên Nguyễn Thị Duyên; Trần Quốc Trưởng; Tổng số công đoàn viên 26 đoàn viên

      * Đoàn thanh Niên CSHCM: Bí thư:Trần Thị Thanh Hải ; Phó bí thư: Lã Thị Hoa; Tổng số 10 đoàn viên

      * Đội TNTPHCM: Tổng Phụ trách : Nguyễn Thị Nguyệt; 11 GV chủ nhiệm phụ trách 11 chi đội; Tổng số 416 đội vên

      * Tổ chuyên môn: 

      *Tổ 1: Gồm các giáo viên giảng dạy các bộ  môn : Toán, Vật lý,Tin, KTCN.

     - Tổ trưởng: Vũ Đình Phụng

     - Tổ Phó: Võ Khắc Liên Hải

     - Các thành viên: Phạm Công Trình; Vũ Trọng Khang; Lê Thị Xuyến; Nay Mứp; Nguyễn Thị Hồng; Trần Thị Thanh Hải.

      *Tổ 2: Gồm các giáo viên giảng dạy các bộ  môn : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Anh văn.

     - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Cầm

     - Tổ Phó: Trần Quốc Trưởng

     - Các thành viên: Rcom H' Nghiơm; Trần Tuấn Thơm; Nguyễn Thị Nguyệt; Lã Thị Hoa; Nguyễn Thị Nhường; Ksor Vinh; Rcom Tôk.

     *Tổ 3: Gồm các giáo viên giảng dạy các bộ  môn : Hóa; Sinh; KTNN; Thể dục; Mỹ thuật; Âm nhạc.

     - Tổ trưởng: Phạm Ngọc Tú

     - Tổ Phó: Nguyễn Thị Hồng Phúc

     - Các thành viên:  Rcom Mới;   Ksor Mưn;  Trần Thị Kim Vân;  Nguyễn Đức Minh;  Nguyễn Tiến Minh; Nguyễn Thị Duyên

      *Tổ hành chính: Gồm :

     - Người Phụ Trách : Rcom Mới – Phó Hiệu trưởng

     - Các thành viên: Lê Văn Thức- Nhân viên kế toán; Rcom Lơn - Nhân viên bảo vệ.

     * Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh: Nguyễn Thị Nguyệt