Wednesday, 18/07/2018 - 01:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
Số: 1-HD
Tên: (Hướng dẫn cập nhật hồ sơ cán bộ (giáo viên))
Số: 15/KH-XDNTM
Tên: (KẾ HOẠCH XDNTM NĂM 2018)
Số: 16/KH-PCTP
Tên: (KẾ HOẠCH PCTP-TNXH-BVANTQ năm 2018)
Số: 14/KH-THCSLTT
Tên: (KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 NĂM 2018)
Số: 03/CT-GDTHCSLTT
Tên: (Các chỉ tiêu Giáo dục nhà trường năm học 2017-2018)
Số: 10/KH-THCSLTT
Tên: (Kế hoạch năm học 2017-2018)
Thư viện ảnh