Monday, 04/07/2022 - 13:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HOC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:

- Quê quán: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          Báo caó thành tích 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: Ghi rõ hiện đang giữ chức vụ gì và quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

.......

.....................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

.....................

.............................

* Kết quả học lực của học sinh trong 02 năm học 2016 – 2017;  2017 – 2018 như sau:

Năm học

Tổng số học sinh

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Học sinh giỏi

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Huyện

Tỉnh

2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh với năm học 2015-2016

Giảm

 

Tăng

 

Tăng

 

Giảm

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao như kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

.............................

..........................

* Đối với cán bộ, chuyên viên, nhân viên trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được phân công phải thể hiện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như thế nào và kết quả thực hiện nhiệm vụ là đã tham mưu đề xuất được những việc gì cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

....................................

...........................................

2.2) Các biện pháp, giải pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiển;

............................................

..................................

2.3) Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức lối sống;

........................................

............................................

2.4) Công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;

....................................

......................................

2.6) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…). Nếu là đảng viên thì phải nêu đánh giá kết quả xếp loại đảng viên, đoàn thanh niên (nếu có), công đoàn tương ứng với số năm yêu cầu của hình thức đề nghị khen thưởng.

....................................................

.....................................................................

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 4
Năm 2022 : 3.287