Sunday, 22/07/2018 - 15:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Số: 02/KH- LHP
Tên: (Vệ sinh an toàn thực phẩm)
Số: 01 /KH-LHP/2018
Tên: (An ninh quốc phòng)
Số: 25/KH/LHP/2017
Tên: (kế hoạch duy trì sĩ số học sinh)
Số: ..18/KH/LHp/2017
Tên: (Kế hoạch kiểm tra nội bộ)
Số: ......KH//LHP/2017
Tên: (Kế hoạch năm học 2017-2018)
Số: 2509/TB-SGDĐT
Tên: (Thông báo thời gian duyệt bảng lương đợt II năm 2017)
Thư viện ảnh