Monday, 03/10/2022 - 15:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kpă Klơng

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Đồng chí Trưởng phòng nội vụ đánh trống khai trường