Có một số nhầm lẫn khi phát âm từ "THE" trong Tiếng Anh. Để phát âm chính xác các bạn xem video này nhé.