Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non TT Hoa Mai

huyện Krông Pa - Gia Lai
gialai-krongpa-mntthoamai@edu.viettel.vn