Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

Sơ kết 02 phong trào thi đua chuyên đề năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai công tác giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT và thống kê năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

_Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tăng Bằng khen

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần trẻ em và học sinh

Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
26/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền phòng, chống thuốc lá trong trường học

Ngày ban hành:
23/09/2022
Ngày hiệu lực:
23/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/09/2022
Ngày hiệu lực:
23/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức đánh giá 01 năm thực hiện chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 6

Ngày ban hành:
23/09/2022
Ngày hiệu lực:
23/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tiếp tục triển khai thực hiện QĐ số 37 QĐ-UBND tỉnh ngày 18-01-2022

Ngày ban hành:
22/09/2022
Ngày hiệu lực:
22/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức  40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(1982-2022)

Ngày ban hành:
21/09/2022
Ngày hiệu lực:
21/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp MN năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
21/09/2022
Ngày hiệu lực:
21/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực