Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dạy học dựa trên nghiên cứu bài học cấp học Mầm non năm 2021

Ngày ban hành:
09/12/2021
Ngày hiệu lực:
09/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai hưởng ứng ngày Quốc tế chống tham nhũng năm 2021

Ngày ban hành:
09/12/2021
Ngày hiệu lực:
09/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

675 KH-GDĐT_Kế hoạch triển khai các hoạt động tháng 12-2021.signed

Ngày ban hành:
08/12/2021
Ngày hiệu lực:
08/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học và các phần mềm PHMB

Ngày ban hành:
08/12/2021
Ngày hiệu lực:
08/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phối hợp thực hiện công tác y tế trường học

Ngày ban hành:
07/12/2021
Ngày hiệu lực:
07/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện quy tắc ứng xử trên các trang mạng xã hội

Ngày ban hành:
06/12/2021
Ngày hiệu lực:
06/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo hiệu quả triển khai ứng dụng CNTT trong ngành GD giai đọan 2015-2021

Ngày ban hành:
04/12/2021
Ngày hiệu lực:
04/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời Hội nghị giao ban tháng 12-2021

Ngày ban hành:
02/12/2021
Ngày hiệu lực:
02/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xd MTM năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022

Ngày ban hành:
02/12/2021
Ngày hiệu lực:
02/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021

Ngày ban hành:
02/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
01/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo  sử dụng CSVC, thiết bị và phần mềm dạy học -2021

Ngày ban hành:
30/11/2021
Ngày hiệu lực:
30/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực