Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ phục vụ đồ dùng, đồ chơi tự tạo MN cấp huyện năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
16/05/2022
Ngày hiệu lực:
16/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định thành lập BGK Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo MN cấp huyện năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
16/05/2022
Ngày hiệu lực:
16/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định thành lập BTC Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo MN cấp huyện năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
16/05/2022
Ngày hiệu lực:
16/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng chống dịch bệnh mùa hè 2022

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2022

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh.

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tháng năm 2022

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hưởng ứng ngày khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn cập nhật thông tin báo cáo CSDL ngành cấp học Mầm non

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

283 GDĐT_Rà soát học sinh có cha, mẹ mất vì Covid-19

Ngày ban hành:
13/05/2022
Ngày hiệu lực:
13/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo tình hình thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm  2022

Ngày ban hành:
10/05/2022
Ngày hiệu lực:
10/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành:
10/05/2022
Ngày hiệu lực:
10/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực