• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Báo cáo nhu cầu bồi dưỡng các môn tích hợp

  Ngày ban hành:
  27/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Cử nhân sự coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022

  Ngày ban hành:
  24/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  24/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tăng cường quản lý và giáo dục trẻ em trong dịp hè năm 2022

  Ngày ban hành:
  24/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  24/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Phối hợp triển khai công tác tiêm văc xin Bạch hầu năm 2022

  Ngày ban hành:
  22/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  22/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  348 GDĐT_Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022

  Ngày ban hành:
  20/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  20/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Báo cáo giáo dục kỹ năng sống

  Ngày ban hành:
  17/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  17/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

  Ngày ban hành:
  13/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  13/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  01 KH-BCĐ_Tuyên truyền vận động hién máu tình nguyện đợt 1 năm 2022

  Ngày ban hành:
  09/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  09/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Báo cáo thống kê định kỳ cuối năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  08/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  08/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch quản lý thanh niên năm 2022

  Ngày ban hành:
  08/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  08/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Góp ý dự thảo các Thông tư 01,02,03, của BGDĐT

  Ngày ban hành:
  08/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  08/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  334 GDĐT_Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè năm 2022

  Ngày ban hành:
  08/06/2022
  Ngày hiệu lực:
  08/06/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực