Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo xã Ia Rsai

huyện Krông Pa - Gia Lai
gialai-krongpa-mgxaiarsai@edu.viettel.vn