Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

382 KH-GDĐT_Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục theo phương án toàn huyện thực hiện giãn cách XH theo Chỉ thị 16 của TTg Chính phủ.signed

Ngày ban hành:
05/08/2021
Ngày hiệu lực:
05/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

383 GDĐT_Tổ chức ôn tập , bổ sung kiến thức và chuẩn bị TV cho HS vào lớp 1 năm học 2021-2022.signed

Ngày ban hành:
05/08/2021
Ngày hiệu lực:
05/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

384 GDĐT_Triển khai rà soát lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo NQ số 68 của Chính phủ.signed

Ngày ban hành:
05/08/2021
Ngày hiệu lực:
05/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

385 GDĐT_Cập nhật báo cáo số liệu CB,GV,NV và học sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19.signed

Ngày ban hành:
05/08/2021
Ngày hiệu lực:
05/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

381 KH-GDĐT_Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành GDĐT giai đoạn 2021-2025.signed

Ngày ban hành:
04/08/2021
Ngày hiệu lực:
04/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

380 GDĐT-TH_Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tăng cường TV cho HS vùng DTTS.signed

Ngày ban hành:
03/08/2021
Ngày hiệu lực:
03/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

375 GDĐT_Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc.signed

Ngày ban hành:
28/07/2021
Ngày hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

375 QĐ-UBND_Giao biên chế viên chức cho các đơn vị trường học năm 2021

Ngày ban hành:
28/07/2021
Ngày hiệu lực:
28/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện văn bản phòng chống dịch Covid-19 

Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng ngừa cướp tài sản tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Krông Pa

Ngày ban hành:
20/07/2021
Ngày hiệu lực:
20/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

368 GDĐT_Triển khai thực hiện Quyết định số 861

Ngày ban hành:
20/07/2021
Ngày hiệu lực:
20/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

369 GDĐT_Rà soát báo cáo chế độ chính sách còn hiệu lực

Ngày ban hành:
20/07/2021
Ngày hiệu lực:
20/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực