Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

310 GDĐT_Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tổng kết năm học 2021-2022.signed

Ngày ban hành:
23/05/2022
Ngày hiệu lực:
23/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thuyên chuyển viên chức năm 2022

Ngày ban hành:
23/05/2022
Ngày hiệu lực:
23/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 687 /QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày ban hành:
23/05/2022
Ngày hiệu lực:
23/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo thẩm định Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
20/05/2022
Ngày hiệu lực:
20/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời tham dự Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo bậc MN cấp huyện năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm -HIV/AIDS năm 2022

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết đinh ban hành Thể lệ hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo bậc học MN năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch tiêm Văcxin cho trẻ em và học sinh 6 tuổi đến dưới 12 tuổi

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tiếp tục tăng cường  phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn huyện Krông Pa

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo thực trạng đồ dùng, đồ chơi TBDH tối thiểu giáo dục Mần non

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030

Ngày ban hành:
19/05/2022
Ngày hiệu lực:
19/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triệu tập thành viên Hội đồng chọn SGK lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
17/05/2022
Ngày hiệu lực:
17/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực