(GLO)- Ngày 26-10, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 12/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 25-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh, các điều kiện, năng lực y tế trên địa bàn và tỷ lệ dân số từ 18 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND tỉnh thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh (cập nhật số liệu đến 17 giờ ngày 25-10-2021). 

Cụ thể: xác định cấp độ dịch toàn tỉnh thuộc mức 2.

Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho người dân trước khi tiêm phòng Covid-19 tại điểm tiêm phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho người dân trước khi tiêm phòng Covid-19 tại điểm tiêm phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

 

Ở cấp huyện: có 15/17 huyện, thị xã, thành phố thuộc mức 1 (mức bình thường mới). Gồm các huyện: Đak Đoa, Mang Yang, Kbang, Kông Chro, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Krông Pa, la Pa, Chư Păh, Chư Pưh, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và TP. Pleiku.

Riêng 2 huyện Chư Sê và Đak Pơ thuộc mức 2 (mức nguy cơ trung bình).

Có 213/220 xã, phường, thị trấn thuộc mức 1. 

Có 5 xã, phường, thị trấn thuộc mức 2, gồm: xã Tân An (huyện Đak Pơ), 4 phường: Phù Đổng, Thắng Lợi, Yên Đổ và Hoa Lư (TP. Pleiku).

Thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) thuộc mức 3.

Xã Ia Blang (huyện Chư Sê) thuộc mức 4 (mức nguy cơ rất cao).

KIỀU PHAN