• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Giấy mời tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  26/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  26/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động

  Ngày ban hành:
  26/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  26/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thông báo tiêm Vắcxin Covid-19 (mũi 3,4)

  Ngày ban hành:
  25/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  25/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  25/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  25/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  310 GDĐT_Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tổng kết năm học 2021-2022.signed

  Ngày ban hành:
  23/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  23/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thuyên chuyển viên chức năm 2022

  Ngày ban hành:
  23/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  23/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 687 /QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

  Ngày ban hành:
  23/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  23/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thông báo thẩm định Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  20/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  20/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Giấy mời tham dự Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo bậc MN cấp huyện năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  19/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm -HIV/AIDS năm 2022

  Ngày ban hành:
  19/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Quyết đinh ban hành Thể lệ hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo bậc học MN năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  19/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thực hiện Kế hoạch tiêm Văcxin cho trẻ em và học sinh 6 tuổi đến dưới 12 tuổi

  Ngày ban hành:
  19/05/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực