• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Chuẩn bị các điều kiên tiếp nhận TBDH cấp học Mầm non năm 2021

  Ngày ban hành:
  21/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  21/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tham gia Cuộc thi vẽ tranh chiếc Ô tô mơ ước cấp Tiểu học năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  21/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  21/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thực hiện quy định trong công tác bổ nhiệm lại CBQL trường học

  Ngày ban hành:
  18/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  18/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tham gia cuộc thi "Biên cương tổ quốc tôi"

  Ngày ban hành:
  15/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  15/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  574 GDĐT_Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên quý 4 năm 2021.signed

  Ngày ban hành:
  13/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  13/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  568 GDĐT_Một số quy định trong việc quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến

  Ngày ban hành:
  12/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  12/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  570 GDĐT_Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  12/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  12/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch xây dựng nhân rông điển hình tiên tiến thi đua "Dạy tốt-Học tốt" giai đoạn 2021-2025

  Ngày ban hành:
  12/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  572 GDĐT_Tổ chức hội nghị duyệt kế hoạch năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  12/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  12/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Đôn đốc tham gia cuộc thi Tuổi trẻ làm theo gương Bác năm 2021

  Ngày ban hành:
  12/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  12/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Xây dựng kho tài liệu hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng trẻ

  Ngày ban hành:
  11/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  11/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  564 GDĐT_Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022.signed

  Ngày ban hành:
  11/10/2021
  Ngày hiệu lực:
  11/10/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật