• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • 380 GDĐT-TH_Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tăng cường TV cho HS vùng DTTS.signed

  Ngày ban hành:
  03/08/2021
  Ngày hiệu lực:
  03/08/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  375 QĐ-UBND_Giao biên chế viên chức cho các đơn vị trường học năm 2021

  Ngày ban hành:
  28/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  28/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  375 GDĐT_Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc.signed

  Ngày ban hành:
  28/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  21/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Thực hiện văn bản phòng chống dịch Covid-19 

  Ngày ban hành:
  21/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  21/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Phòng ngừa cướp tài sản tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Krông Pa

  Ngày ban hành:
  20/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  20/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  368 GDĐT_Triển khai thực hiện Quyết định số 861

  Ngày ban hành:
  20/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  20/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  369 GDĐT_Rà soát báo cáo chế độ chính sách còn hiệu lực

  Ngày ban hành:
  20/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  20/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  364 GDĐT_Tạm dừng công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp.signed

  Ngày ban hành:
  19/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  19/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  366 GDĐT_Thực hiện tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 bằng phân fmềm tuyển sinh.signed

  Ngày ban hành:
  19/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  19/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  360 GDĐT_Báo cáo công tác quản lý, sử dụng hệ thống lọc nước sạch hiện có.signed

  Ngày ban hành:
  17/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  17/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  361 GDĐT_Không tổ chức dạy thêm, giữ trẻ tại nhà.signed

  Ngày ban hành:
  17/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  17/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  362 GDĐT_Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.signed

  Ngày ban hành:
  17/07/2021
  Ngày hiệu lực:
  17/07/2021
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật