• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Tham gia Hội thảo tập huấn triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất y tế trường học năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai phần mềm tiếng Anh trực tuyến Balilaba Educa cho học sinh MN-TH-THCS

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn giáo dục thể chất

  Ngày ban hành:
  28/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  28/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kế hoạch tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tăng cường công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông và 3 tháng cuối năm 2022

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ GDDT năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Xây dựng trường học điển hình tiếng Anh năm 2022 theo kết luận của PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn nhiệm vụ  cấp THCS năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Cho học sinh nghỉ học để phòng chống bảo số 4

  Ngày ban hành:
  27/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  27/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Sơ kết 02 phong trào thi đua chuyên đề năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  26/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  26/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn triển khai công tác giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  26/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  26/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực