• Công văn văn bản
 • Văn bản từ Phòng GD & ĐT
 • Thông báo nâng bậc lương Quý IV năm 2022

  Ngày ban hành:
  06/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  06/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn bổ sung  thực hiện các khoản thu

  Ngày ban hành:
  05/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  05/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phòng trào Thiếu nhi năm học 2021-2022 

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tăng cường thực hiện Luật trẻ em

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Cập nhật tài liệu hướng dẫn mầm non

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn triển khai chương trình làm quen tiếng Anh mầm non

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Góp ý Dự thảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 103

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triệu tập đại biểu tham gia dự Hội thảo triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  04/10/2022
  Ngày hiệu lực:
  04/10/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Tham gia Hội thảo tập huấn triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất y tế trường học năm học 2022-2023

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Triển khai phần mềm tiếng Anh trực tuyến Balilaba Educa cho học sinh MN-TH-THCS

  Ngày ban hành:
  30/09/2022
  Ngày hiệu lực:
  30/09/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực