Địa chỉ: huyện Krông Pa - Gia Lai

Hướng dẫn bổ sung  thực hiện các khoản thu

Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày hiệu lực:
05/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phòng trào Thiếu nhi năm học 2021-2022 

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường thực hiện Luật trẻ em

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cập nhật tài liệu hướng dẫn mầm non

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai chương trình làm quen tiếng Anh mầm non

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Góp ý Dự thảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 103

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triệu tập đại biểu tham gia dự Hội thảo triển khai chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
04/10/2022
Ngày hiệu lực:
04/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tham gia Hội thảo tập huấn triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
30/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất y tế trường học năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
30/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai phần mềm tiếng Anh trực tuyến Balilaba Educa cho học sinh MN-TH-THCS

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
30/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn giáo dục thể chất

Ngày ban hành:
28/09/2022
Ngày hiệu lực:
28/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực