• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • 66 GDĐT_Triển khai thưc hiện KH số 2174-KH-UBND ngày 29-12-2021 của UBND tỉnh Gia Lai

  Ngày ban hành:
  26/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  26/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  65 GDĐT_Cung cấp số liệu theo yêu cầu của Sở GDĐT

  Ngày ban hành:
  25/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  25/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  61 GDĐT_Triển khai thực hiện các NĐ của CP và các TT của Bộ Y Tế

  Ngày ban hành:
  21/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  21/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  62_GDĐT_Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin Tết Nguyên đán 2022.signed.signed

  Ngày ban hành:
  21/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  58 GDĐT_Tổ chức dạy học từ ngày 10 th 1.signed.signed

  Ngày ban hành:
  20/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  20/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  54 GDĐT_Xây dựng dự thảo KH triển khai thực hiện đề án GDMN 2021-2025.signed

  Ngày ban hành:
  19/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  56 GDĐT_ Nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.signed

  Ngày ban hành:
  19/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  674 KH-TTr-GDDDT_Kế hoạch thanh tra hành chính các CSGD năm học 2021-2022

  Ngày ban hành:
  19/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  56 HD-GDĐT_ bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức ND, CS, GD trẻ trong cơ sở GDMN.signed.signed

  Ngày ban hành:
  19/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  19/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  46 GDĐT_Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.signed

  Ngày ban hành:
  18/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  18/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  48 GDĐT_Phòng chống Ma túy, phòng chống dịch Covid-19 và ATTP.signed

  Ngày ban hành:
  18/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  18/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  49 GDĐT_Triển khai Kế hoạch số 2190-UBND tỉnh Gia Lai.signed

  Ngày ban hành:
  18/01/2022
  Ngày hiệu lực:
  18/01/2022
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật