• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • 132 QĐ-GDĐT_Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo quản CSVC hè 2020

  Ngày ban hành:
  11/08/2020
  Ngày hiệu lực:
  11/08/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  352 QĐ-UBND Công nhận trường học MN an toàn năm học 2019-2020

  Ngày ban hành:
  28/07/2020
  Ngày hiệu lực:
  28/07/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  328 GDĐT_Bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2019-2020.signed

  Ngày ban hành:
  26/06/2020
  Ngày hiệu lực:
  19/06/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  234 GDĐT_Tăng cường công tác thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá.signed

  Ngày ban hành:
  19/05/2020
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  235 KH-GDĐT_Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các đơn vị trường học.signed

  Ngày ban hành:
  19/05/2020
  Ngày hiệu lực:
  19/05/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật