Friday, 25/06/2021 - 13:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Giao Lưu Tiếng Việt lớp 5, năm học 2020-2021

Giao lưu Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 5 người dân tộc thiểu số, năm học 2020-2021