Để khuyến khích tinh thần học tập và duy trì tố sĩ số học sinh. Hôm nay lớp 4+5B đã tổ chức sinh nhật cho các em. Để tiếp thêm động lực cho các em mỗi ngày đến trường là một ngày ...