Friday, 20/05/2022 - 18:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS LÊ LỢI

Trường Lê Lợi tham gia ngày hội trải nghiệm sáng tạo