Saturday, 28/05/2022 - 23:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS LÊ LỢI

Đội và hội từ thiện Nốt Lặng tổ chức trò chơi cho học sinh

Một số trò chơi nhân gian được tổ chức như bịt mắt đạp heo, gắp bi trong ly, ném bóng rỗ, .....