Monday, 04/07/2022 - 10:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS LÊ LỢI
 • Nguyễn Bá Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Khối Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01654203590
  • Email:
   nguyenbatuleloi@gmail.com
 • Trịnh Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977423390
  • Email:
   trinhthuthao1010@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975033182
  • Email:
   hungkcr1982@gmail.com
 • Bùi Long Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0358283777
  • Email:
   builongthuan.tb@gmail.com
 • Phạm Thị Lệ Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ khối phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0336503434
  • Email:
   lehuyenkcr@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385373182
  • Email:
   ngothikimloananhhungnup@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quýt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ khối trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961153825
  • Email:
   quytnguyenhue@gmail.com
 • Nguyễn Thị Xanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0388156345
  • Email:
   nguyenthixanhduchuong@gmail.com
 • Nguyễn Đình Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984502169
  • Email:
   dinhtinh7979
 • Trương Công Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368758038
  • Email:
   congthu22061971
 • Đinh Thị Anenh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375488531
  • Email:
   dinhthianenh89@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974400106
  • Email:
   thuongkcr1687@gmail.com
 • Đinh Văn Hueng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0362373592
 • Đặng Văn Niệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974018279
  • Email:
   dangniemkcr@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 07 : 28
Năm 2022 : 2.541