CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH&THCS LÊ HỒNG PHONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2017-2022

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ X Công đoàn Tỉnh Gia Lai và Đại hội lần thứ X Công đoàn huyện Kông Chro; Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Chi ủy chi bộ trường TH&THCS Lê Hồng Phong, sự chuẩn y của Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Kông Chro; Ban chấp hành Công đoàn trường TH&THCS Lê Hồng Phong tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua (2012-2017) và rút ra những bài học để định hướng cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2017-2022) góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn trường TH&THCS Lê Hồng Phong căn cứ vào các chương trình hoạt động công tác của Công đoàn các cấp, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng

Khẩu hiệu hành động: “Vì việc làm, đời sống dân chủ của CCVCLĐ, vì sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Kông Chro

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 09 : 98
Năm 2022 : 2.529