BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

 
Đơn vị: TRƯỜNG TH&THCS LÊ HỒNG PHONG
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 493/QĐ- LHP ngày 07/01/2019 của Trường TH&THCS Lê Hồng Phong)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
1Số thu phí, lệ phí 
1.1Lệ phí 
1.2Phí 
2Chi từ nguồn thu phí được để lại 
2.1Chi sự nghiệp ……………….. 
2.2Chi quản lý hành chính 
3Số phí, lệ phí nộp NSNN 
IIDự toán chi ngân sách nhà nước4867.141
1Chi quản lý hành chính4867.141
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ4867.141
aLương và các khoản phụ cấp đóng góp. Trong đó:4690.741
-Biên chế có mặt được cấp thẩm quyền giao3911.501
-Nguồn kinh phí CLTL 180.000(từ 1,21-1,39tr)591.16
-Biên chế thiếu được cấp có thẩm quyền giao 
-HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP62.410
-Dự phòng nâng lương125.670
bChi khác .Trong đó:176.400
-Chi hoạt động duy trì cho trường đạt chuẩn và trường chuẩn bị công nhận đạt chuẩn 
-Chi khác theo định mức176.400
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi 
   
   
                                                                                                      Ya Ma, ngày 18 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI LẬP                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
Đặng Thị Mỹ KiềuNguyễn Thị Cẩm Liên
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 102
Năm 2022 : 2.533