TRƯỜNG TH&THCS LÊ HỒNG PHONG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020