Friday, 12/08/2022 - 06:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS BÙI THỊ XUÂN

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH - TRƯỜNG TH&THCS BÙI THỊ XUÂN

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) của Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân

      Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng  Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đến CB, GV, NV và học sinh toàn trường, trên Website trường, zalo trường, trong buổi sinh hoạt 15’ đầu giờ, giờ ra chơi,…; treo pano, áp phích, băng rôn tại cổng trường trong tuần lễ hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và phát động phong trào đọc sách online, đọc sách tại thư viện, tại lớp và thư viện xanh.

    Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, ý thức tự học và học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường; thu hút bạn đọc đến Thư viện, khai thác tài nguyên, không gian hiện có của Thư viện Trường để phục vụ cho việc tự học tập, nghiên cứu và công việc.

      Đây chính là dịp để Thư viện Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân tạo cơ hội cho bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với nguồn tài liệu sẵn có, tạo sự gần gũi giữa thủ thư với bạn đọc.

     Sau đây là một số hình ảnh của Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam của Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân: