Sunday, 23/01/2022 - 23:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS BÙI THỊ XUÂN
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan