Tuesday, 27/09/2022 - 21:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS NGUYỄN KHUYẾN

Thông tin sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 năm học 2022-2023 sử dụng tại trường Nguyễn Khuyến

Học sinh, phụ huynh học sinh theo dõi chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học 2022-2023

 PHÒNG GD&ĐT KÔNG CHRO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        NGUYỄN KHUYẾN

 
  

 

 

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng tại trường

PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến năm học 2022-2023

 
  

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 418 QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 1342/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thống nhất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/6/2021 của BND tỉnh Gia Lai cho từ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trường PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng trong năm học 2022-2023 như sau:

 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

2

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

5

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

8

Giáo dục thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

2

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và Xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

8

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

 

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

2

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và Xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

8

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

9

Tin học 3

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

10

Công nghệ 3

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

4. Danh mục sách giáo khoa lớp 6, năm học 2022-2023

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Ngữ văn 6 Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Giáo dục Việt Nam

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

Ngữ văn 6 Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 6 Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

Toán 6 Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

3

Tiếng Anh 6 Right-on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiệm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

ĐHSP TP HCM

4

Giáo dục công dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga

Giáo dục Việt Nam

 

Chân trời sáng tạo

5

Khoa học tự nhiên 6

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

6

Lịch sử và Địa lí 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

Giáo dục Việt Nam

 

Chân trời sáng tạo

7

Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

8

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh,Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

9

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 6

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

11

Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Lưu Thu Thủy - Bùi Sĩ  Tụng (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (Đồng Chủ biên), Vũ Th Lan Anh, Nguyễn Thanh, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai,  Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 7, năm học 2022-2023

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Ngữ văn 7 Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Giáo dục Việt Nam

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

Ngữ văn 7 Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 7 Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

Toán 7 Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

3

Tiếng Anh 7 Right-on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiệm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

ĐHSP TP HCM

4

Giáo dục công dân 7

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

5

Khoa học tự nhiên 7

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

6

Lịch sử và Địa lí 7

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch
sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

7

Tin học 7

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, H oàng Thị Mai.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

8

Công nghệ 7

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

9

Âm nhạc 7

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 7

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

11

Giáo dục thể chất 7

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn
Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-UBND Xã;

-CBQL, GV, NV;

-Học sinh;

-Lưu: VT.

 

 PHÒNG GD&ĐT KÔNG CHRO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        NGUYỄN KHUYẾN

 
  

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng tại trường

PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến năm học 2022-2023

 
  

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 418 QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 1342/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thống nhất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/6/2021 của BND tỉnh Gia Lai cho từ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trường PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7 sử dụng trong năm học 2022-2023 như sau:

 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

2

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

5

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

8

Giáo dục thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

2

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và Xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

8

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

 

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023

 

TT

Môn

Tên bộ sách

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

2

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

4

Tự nhiên và Xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

7

Mĩ thuật

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

8

Hoạt động trải nghiệm

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

9

Tin học 3

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

10

Công nghệ 3

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

4. Danh mục sách giáo khoa lớp 6, năm học 2022-2023

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Ngữ văn 6 Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Giáo dục Việt Nam

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

Ngữ văn 6 Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 6 Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

Toán 6 Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

3

Tiếng Anh 6 Right-on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiệm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

ĐHSP TP HCM

4

Giáo dục công dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga

Giáo dục Việt Nam

 

Chân trời sáng tạo

5

Khoa học tự nhiên 6

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

6

Lịch sử và Địa lí 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

Giáo dục Việt Nam

 

Chân trời sáng tạo

7

Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

8

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh,Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

9

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 6

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

11

Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Lưu Thu Thủy - Bùi Sĩ  Tụng (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh,  Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (Đồng Chủ biên), Vũ Th Lan Anh, Nguyễn Thanh, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai,  Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 7, năm học 2022-2023

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Bộ sách

1

Ngữ văn 7 Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Giáo dục Việt Nam

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

Ngữ văn 7 Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.

Giáo dục Việt Nam

2

Toán 7 Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

 

Cánh diều

Toán 7 Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

3

Tiếng Anh 7 Right-on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiệm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

ĐHSP TP HCM

4

Giáo dục công dân 7

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

5

Khoa học tự nhiên 7

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

6

Lịch sử và Địa lí 7

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch
sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí),
Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sông

7

Tin học 7

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, H oàng Thị Mai.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

8

Công nghệ 7

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

9

Âm nhạc 7

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

10

Mĩ thuật 7

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương.

Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

11

Giáo dục thể chất 7

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn
Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Giáo dục Việt Nam

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-UBND Xã;

-CBQL, GV, NV;

-Học sinh;

-Lưu: VT.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 8
Tháng 09 : 134
Năm 2022 : 2.578