Wednesday, 30/11/2022 - 10:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS NGUYỄN KHUYẾN
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trường học.
Văn bản liên quan