Friday, 07/10/2022 - 10:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS NGUYỄN KHUYẾN
  • Nguyễn Xuân Ân
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0868706006
    • Email:
      nguyenxuanan79@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Quản lý chung; trực tiếp quản lý nhân sự; tài chính; kiểm tra nội bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách học sinh, giáo viên; đánh giá viên chức.

  • Châu Thy Tuấn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0984645815
    • Email:
      tuankcr83@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Quản lý chuyên môn THCS; công tác phổ cập; quản lý các phần mềm dạy học THCS; phụ trách công tác đánh giá chuẩn giáo viên THCS; bồi dưỡng thường xuyên THCS; cơ sở vật chất; phụ trách công tác học sinh bán trú và các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng uỷ quyền.

  • Trần Bá Thanh Lợi
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó hiệu trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0989660447
    • Email:
      loitrankcr77@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Quản lý chuyên môn TH; công tác KĐCLGD; công tác đánh giá chuẩn giáo viên TH; bồi dưỡng thường xuyên TH; quản lý các phần mềm quản lý CM TH; phụ trách công tác công tác phong trào; và các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng uỷ quyền.

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 78
Năm 2022 : 2.690