Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Chương trình tuần

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.

Giáo dục kỹ năng vệ sinh

Giáo dục cho trẻ kỹ năng vệ sinh cá nhân là một trong những nội dung  quan trọng  trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non Sơn ca.

Chăm sóc trẻ

Trường mầm non Sơn Ca có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình và giàu lòng yêu mến trẻ thơ. 100% CBQL-GV có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Với mục tiêu phát triển cho trẻ một cách toàn diện, đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt mọi khó khăn để chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất.

Video