Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 19/03/20  Tin tức nhà trường  41
Thực hiện kế hoạch của  Đoàn Thanh Niên, vào ngày 18/03/2020, các đoàn viên Đoàn Thanh Niên trường Mầm Non Phong Lan đã đến lớp điểm Làng Mèo cùng nhau ra sức tổng dọn vệ sinh, khử trùng tất cả đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi, bàn ghế, tủ kệ, ngoài ra còn cuốc cỏ, đốt rác khu vực xung quanh lớp.