Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Giờ học khám phá khoa học - đề tài "Rau cải"


ngày 31 tháng 12 năm 2019 các em học sinh lớp MG 5-6 tuổi và lớp MGG 3-4T1 đã được ra vườn rau của trường khám phá rau cải trong giờ học khám phá. Khi được trực tiếp nhìn thấy, sờ, quan sát, ngửi và nhặt rau cải thì các em rất phấn khởi, hứng thú. Qua đó giúp các em rèn kĩ năng quan sát nhận xét, kĩ năng nhặt rau, nhổ cỏ chăm sóc vườn rau. 


Nguồn: Giáo viên chủ nhiệm lớp