Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Giờ học khám phá hoa vạn thọ


vào ngày 07 tháng 01 năm 2020 các em học sinh tại 2 lớp MG 5-6T và MGG 3-4T1 được tham gia giờ học khám phá hoa vạn thọ.Các em được ra sân trường, ngắm nhìn luống hoa vạn thọ với đủ màu sắc, được nâng niu hoa, ngửi hoa và được nhổ cỏ tưới nước cho hoa.