Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường mầm non Phong Lan

huyện Kong Chro - Gia Lai
gialai-kongchro-mnphonglan@edu.viettel.vn