Áo dài được xem là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam không chỉ vì vẻ đẹp hình thức của nó mà bởi áo dài thực sự đã tôn vinh, thể hiện ddcuocj vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp tinh thần của người Việt.