Trường MN Hướng Dương đã tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học: 2021 - 2022 thành công tốt đẹp.