Các cô làm khẩu trang, trẻ đến lớp đeo khẩu trang và được các cô đo thân nhiệt hướng dẫn các bước rửa tay