Công tác công đoàn

Việc xây dựng quỹ tiết kiệm trong CB, ĐV, CNVC-LĐ nhằm mục đích giúp đỡ đoàn viên khó khăn, những gia đình học sinh hộ nghèo, khó khăn trong trường. Với mức đóng 2000/đồng/đoàn viên Tổng thu tháng 10, 11 là: 400 nghìn đồng. Công đoàn viên trong trường đã đến thăm hỏi và động viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Đoàn viên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.


Tin nổi bật