Công tác công đoàn

Việc xây dựng quỹ tiết kiệm trong CB, ĐV, CNVC-LĐ nhằm mục đích giúp đỡ đoàn viên khó khăn, những gia đình học sinh hộ nghèo, khó khăn trong trường. Với mức đóng 2000/đồng/đoàn viên Tổng thu tháng 10, 11 là: 400 nghìn đồng. Công đoàn viên trong trường đã đến thăm hỏi và động viên đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Đoàn viên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.