Chào mừng ngày hội đến trường của bé năm học 2020-2021
Trong kỳ nghỉ phòng chống dịch covid-19 giáo viên trường đi đến từng nhà của học sinh để tuyên truyền phòng chống dịch và hướng dẫn cho phụ huynh dạy trẻ học ở nhà.