Họ và tên: Lê Thị Trúc Linh

Ngày sinh: 15/9/1986

Chức vụ: Bí thư chi bộ

ĐT:0985661465