Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Giờ thể dục sáng của các cháu trường Mầm non Hoa Mai