Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai