Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Võ Thị Kim Loan
Họ và tên Võ Thị Kim Loan
Ngày tháng năm sinh 20/09/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu Trưởng
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0984540784
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách